Opdatering med søgekode li for Link til autoritetsbase og kode for e-bog

Udvidelse af praksisregler for søgeveje samt danZIG-profilen med søgekode li for Link til autoritetsbase samt ny kode for e-bog i praksisregler for søgeveje.

 

Opdatering til Praksisregler for søgeveje

http://biblstandard.dk/kat/docs/praxisrulesupdate.htm

Tilføjelse af Link til autoritetsbase med søgekode li samt tilføjelse af udfoldning af kode for e-bog: 008 *w med indhold ”1” giver materialekode (søgekode ma) = eb.

 

DAN-1 Attribute set

http://biblstandard.dk/danzig/dan-1.htm

Tilføjelse af DAN1 55 Link til autoritetsbase svarende til søgekode li.

 

Opdatering til danZIG Profile Specification 2007

http://www.bs.dk/publikationer/andre/danzig/01/index.htm  

Med en opdatering Update 11 September 2012 er tilføjet DAN1- 55 Link til autoritetsbase.

 

Leif Andresen

Kulturstyrelsen.

Reklamer

Specifikation af køreseddel

Specifikation af køreseddel. Teknisk dokumentation af køreseddel for den danske kørselsordning for biblioteker http://biblstandard.dk/koerselsordning/doc/koereseddel.htm

 Juli 2012: Opdateret udgave af Specifikation af køreseddel . Der er tilføjet nyt element: Afsætningsbibliotek.

Leif Andresen

Kulturstyrelsen

Mapningsoversigt dM2 til DKABM 2011

Mapningsoversigt dM2 -> DKABM 2011

http://www.danbib.dk/docs/bibdk/Mapningsoversigt%20dm2-Dkabm%202011.pdf

Udarbejdet af DBC til brug for Biblioteksprofil for databrønd.

 

Publiceret juli 2012

Leif Andresen

Kulturstyrelsen

Core User Library Registry

Som et af resultaterne af FRIB’s arbejde blev der i maj 2012 publiceret en specifikation for udveksling af låneroplysninger for at kunne etablere CULR – Core User Library Registry. Formålet med CULR er kort fortalt at identificere de biblioteker, hvor en given person eller virksomhed er registreret som låner. CULR skal således vedligeholde en liste over de lokale lånernumre, som hver enkelt person råder over. Ved hjælp af disse oplysninger kan et system kontakte brugerens tilknyttede biblioteker med henblik på at indhente supplerende informationer.

Core User Library Registryhttp://biblstandard.dk/culr/index.htm

Efter behandling i Forum for Rettighedshåndtering i Biblioteker – FRIB er specifikationerne blevet modnet og afprøvet. (Om FRIB; se: http://www.bibliotekogmedier.dk/biblioteksomraadet/fokusomraader/informationsforsyning/standarder/frib/)

Publiceret 3. maj 2012.

 

Leif Andresen

Kulturstyrelsen

Konverteringstabeller danMARC2 til/fra MARC21 er opdateret

Konverteringstabeller danMARC2 til og fra MARC21 er opdateret:

Konvertering fra MARC21 til danMARC2 (December 2011) http://biblstandard.dk/kat/konv_marc21_to_danmarc2.htm 

Konvertering fra danMARC2 til MARC21 (December 2011) http://biblstandard.dk/kat/konv_danmarc2_to_marc21.htm

Der er link til tidligere udgaver sidst i de to konverteringsbeskrivelser.

med venlig hilsen

Leif Andresen

chefkonsulent

Kulturstyrelsen

MarcXchange guidelines

Her lige før jul er publiceret:

Guidelines for exchange of danMARC2 records in MarcXchange (danZIG-specification 11) http://www.bibliotekogmedier.dk/fileadmin/publikationer/publikationer_engelske/andre/Guidelines_for_exchange_of_danMARC2_records_in_MarcXchange.pdf

Bemærk endvidere at Styrelsen for Bibliotek og Medier pr. nytår fusionerer med Kunststyrelsen og Kulturarvsstyrelsen til Kulturstyrelsen. Men opgaverne består og denne e blog forsætter uden ændringer.

Godt nytår og god jul.

Med venlig hilsen

Leif Andresen

Biblioteksstandarder i Danmark

Formålet med bloggen Biblioteksstandarder i Danmark er løbende at informere om nye og ændrede specifikationer, standarder, guidelines m.v. indenfor området Biblioteksstandarder i Danmark samt nyheder fra standardorganisationer indenfor biblioteksområdet i Danmark og internationalt bl.a. i ISO TC46 Information and Documentation.
 
Denne blog skal se som den løbende vedligeholdelse af Biblioteksstandarder i Danmark 2011 som er publiceret 30. november 2011.  Se nærmere på http://www.bibliotekogmedier.dk/publikationer/ (der kommer senere et mere præcist link, når der også er en html-udgave – i første omgang er der alene en pdf og en word-udgave). 
 
Biblioteksstandarder i Danmark vedligeholdes af Leif Andresen, Styrelsen for Bibliotek og Medier.