Ny udgave af Biblioteksstandarder i Danmark

Umiddelbart før jul 2012 udkom:

Biblioteksstandarder i Danmark – december 2012
Udvikling og implementering af standarder på biblioteksområdet i Danmark

Formålet med Biblioteksstandarder i Danmark 2012 er at give et aktuelt overblik over udvikling og implementering af standarder på biblioteksområdet i Danmark.

Publikationen er i udkast blevet drøftet i Dansk Standards udvalg S24 samt i danZIG, som begge har bidraget med kommentarer og forslag.

Den første publicering var i 2011 og det er hensigten at opdatere denne oversigt ca. en gang årligt. Publikationen knytter sig til bloggen https://biblioteksstandarder.wordpress.com/, hvor nyheder indenfor biblioteksstandarder i Danmark løbende bliver publiceret.

Forslag til forbedret dækning og påpegning af fejl og mangler modtages gerne.

http://www.kulturstyrelsen.dk/biblioteksstandarder-i-danmark-december-2012/biblioteksstandarder-i-danmark-december-2012/

Kan fås både i HTML, word og pdf.

Med venlig hilsen
Leif Andresen
Kulturstyrelsen

Reklamer

Biblioteksstandarder i Danmark

Formålet med bloggen Biblioteksstandarder i Danmark er løbende at informere om nye og ændrede specifikationer, standarder, guidelines m.v. indenfor området Biblioteksstandarder i Danmark samt nyheder fra standardorganisationer indenfor biblioteksområdet i Danmark og internationalt bl.a. i ISO TC46 Information and Documentation.
 
Denne blog skal se som den løbende vedligeholdelse af Biblioteksstandarder i Danmark 2011 som er publiceret 30. november 2011.  Se nærmere på http://www.bibliotekogmedier.dk/publikationer/ (der kommer senere et mere præcist link, når der også er en html-udgave – i første omgang er der alene en pdf og en word-udgave). 
 
Biblioteksstandarder i Danmark vedligeholdes af Leif Andresen, Styrelsen for Bibliotek og Medier.