Specifikation af køreseddel

Specifikation af køreseddel. Teknisk dokumentation af køreseddel for den danske kørselsordning for biblioteker http://biblstandard.dk/koerselsordning/doc/koereseddel.htm

 Juli 2012: Opdateret udgave af Specifikation af køreseddel . Der er tilføjet nyt element: Afsætningsbibliotek.

Leif Andresen

Kulturstyrelsen

Reklamer