Rettelse af OID for ZIG Holdings Abstract Schema

Der er konstateret en manglende konsekvensrettelse i danZIG profilen af en tidligere opgradering til nyere version af  ZIG Holdings Abstract Schema

Derfor er rettet OID’en for ZIG Holdings Abstract Schema i danZIG-profilen.

Rettelsen vedrører danZIG profilens afsnit 6. C Holdings Information Search and Retrievalhttp://www.bs.dk/publikationer/andre/danzig/01/html/chapter06.htm

og er beskrevet i danZIG Profile Specification 2007. Updates – http://biblstandard.dk/danzig/specupdate.htm

med venlig hilsen

Leif Andresen

Kulturstyrelsen

Reklamer

danZIG-profilens søgekoder nu også som SRU

Til danZIG listen

 

Med henblik på at sikre at specifikationen for søgninger mellem systemer i et web service miljø (med SRU) har samme muligheder som de klassiske Z39.50 baserede søgninger, er danZIG-profilen dubleret som SRU søgespecikation.

 

For de søgekoder, som ikke er dækket af SRU-versionen af BATH-profilen, er der derfor lavet en mapping til et SRU sæt af søgekoder, som har fået navnet DAN-2.

 

Se nærmere:

 

Mapping til danZIG profilen fra Praksisregler for søgeveje

http://biblstandard.dk/danzig/mapping.htm

 

DAN-2 SRU Context Set

http://biblstandard.dk/danzig/dan-2.htm

 

Mappingen har været drøftet i danZIGs søgearbejdsgruppe og har været behandlet i danZIG via email.

 

Med venlig hilsen

 

Leif Andresen

Kulturstyrelsen