Ny udgave af Biblioteksstandarder i Danmark

Umiddelbart før jul 2012 udkom:

Biblioteksstandarder i Danmark – december 2012
Udvikling og implementering af standarder på biblioteksområdet i Danmark

Formålet med Biblioteksstandarder i Danmark 2012 er at give et aktuelt overblik over udvikling og implementering af standarder på biblioteksområdet i Danmark.

Publikationen er i udkast blevet drøftet i Dansk Standards udvalg S24 samt i danZIG, som begge har bidraget med kommentarer og forslag.

Den første publicering var i 2011 og det er hensigten at opdatere denne oversigt ca. en gang årligt. Publikationen knytter sig til bloggen https://biblioteksstandarder.wordpress.com/, hvor nyheder indenfor biblioteksstandarder i Danmark løbende bliver publiceret.

Forslag til forbedret dækning og påpegning af fejl og mangler modtages gerne.

http://www.kulturstyrelsen.dk/biblioteksstandarder-i-danmark-december-2012/biblioteksstandarder-i-danmark-december-2012/

Kan fås både i HTML, word og pdf.

Med venlig hilsen
Leif Andresen
Kulturstyrelsen

Reklamer