Specifikation af køreseddel

Specifikation af køreseddel. Teknisk dokumentation af køreseddel for den danske kørselsordning for biblioteker http://biblstandard.dk/koerselsordning/doc/koereseddel.htm

 Juli 2012: Opdateret udgave af Specifikation af køreseddel . Der er tilføjet nyt element: Afsætningsbibliotek.

Leif Andresen

Kulturstyrelsen

Reklamer

Mapningsoversigt dM2 til DKABM 2011

Mapningsoversigt dM2 -> DKABM 2011

http://www.danbib.dk/docs/bibdk/Mapningsoversigt%20dm2-Dkabm%202011.pdf

Udarbejdet af DBC til brug for Biblioteksprofil for databrønd.

 

Publiceret juli 2012

Leif Andresen

Kulturstyrelsen

Core User Library Registry

Som et af resultaterne af FRIB’s arbejde blev der i maj 2012 publiceret en specifikation for udveksling af låneroplysninger for at kunne etablere CULR – Core User Library Registry. Formålet med CULR er kort fortalt at identificere de biblioteker, hvor en given person eller virksomhed er registreret som låner. CULR skal således vedligeholde en liste over de lokale lånernumre, som hver enkelt person råder over. Ved hjælp af disse oplysninger kan et system kontakte brugerens tilknyttede biblioteker med henblik på at indhente supplerende informationer.

Core User Library Registryhttp://biblstandard.dk/culr/index.htm

Efter behandling i Forum for Rettighedshåndtering i Biblioteker – FRIB er specifikationerne blevet modnet og afprøvet. (Om FRIB; se: http://www.bibliotekogmedier.dk/biblioteksomraadet/fokusomraader/informationsforsyning/standarder/frib/)

Publiceret 3. maj 2012.

 

Leif Andresen

Kulturstyrelsen