Biblstandard.dk

Dette site “Biblioteksstandarder i Danmark” opdateres ikke længere.

Slots- og Kulturstyrelsen – SLKS (tidligere: Kulturstyrelsen / Styrelsen for Bibliotek og Medier / Biblioteksstyrelsen) har ikke ønsket at videreføre publicering af specifikationer vedr. teknisk interoperalitet blandt biblioteker.

SLKS står fortsat for andre standardområder, se nærmere på SLKS hjemmeside: https://slks.dk/omraader/kulturinstitutioner/biblioteker/biblioteksshystandardisering/

Derfor har Det Kgl. Bibliotek pr. november 2018 overtaget publiceringen af http:// biblstandard.dk.

Da Det Kgl. Bibliotek alene har påtaget sig at sikre den fortsatte publicering af biblioteksfaglige specifikationer, indebærer videreførelsen af biblstandard.dk ikke at denne blog videreføres.

 

Med venlig hilsen

Leif Andresen

Biblioteksstandarder i Danmark – november 2014

En ny og opdateret version (2014) af publikationen Biblioteksstandarder i Danmark er netop publiceret:

Biblioteksstandarder i Danmark – november 2014

Udvikling og implementering af standarder på biblioteksområdet i Danmark

Af

Preben Aagaard Nielsen, Kulturstyrelsen

Leif Andresen, Det Kongelige Bibliotek

LINK:

http://www.kulturstyrelsen.dk/fileadmin/publikationer/andre_publikationer/Biblioteksstandarder_i_Danmark_2014.pdf

Med venlig hilsen

Preben Aagaard Nielsen

Biblioteksstandarder i Danmark – december 2013

 

Lige før jul blev årets udgave publiceret: http://www.kulturstyrelsen.dk/videnbank/publikationer/biblioteksstandarder-i-danmark-2013/

Biblioteksstandarder i Danmark – december 2013

Udvikling og implementering af standarder på Udvikling og implementering af standarder på biblioteksområdet i Danmark

Af

Camilla Riis Petersen, Kulturstyrelsen

Leif Andresen, Det Kongelige Bibliotek

 

Bemærk at der under noter om “Aktuelt” optræder en del ting, som ikke er blevet særskilt annonceret på denne blog.

med venlig hilsen

Leif Andresen

Rettelse af OID for ZIG Holdings Abstract Schema

Der er konstateret en manglende konsekvensrettelse i danZIG profilen af en tidligere opgradering til nyere version af  ZIG Holdings Abstract Schema

Derfor er rettet OID’en for ZIG Holdings Abstract Schema i danZIG-profilen.

Rettelsen vedrører danZIG profilens afsnit 6. C Holdings Information Search and Retrievalhttp://www.bs.dk/publikationer/andre/danzig/01/html/chapter06.htm

og er beskrevet i danZIG Profile Specification 2007. Updates – http://biblstandard.dk/danzig/specupdate.htm

med venlig hilsen

Leif Andresen

Kulturstyrelsen

danZIG-profilens søgekoder nu også som SRU

Til danZIG listen

 

Med henblik på at sikre at specifikationen for søgninger mellem systemer i et web service miljø (med SRU) har samme muligheder som de klassiske Z39.50 baserede søgninger, er danZIG-profilen dubleret som SRU søgespecikation.

 

For de søgekoder, som ikke er dækket af SRU-versionen af BATH-profilen, er der derfor lavet en mapping til et SRU sæt af søgekoder, som har fået navnet DAN-2.

 

Se nærmere:

 

Mapping til danZIG profilen fra Praksisregler for søgeveje

http://biblstandard.dk/danzig/mapping.htm

 

DAN-2 SRU Context Set

http://biblstandard.dk/danzig/dan-2.htm

 

Mappingen har været drøftet i danZIGs søgearbejdsgruppe og har været behandlet i danZIG via email.

 

Med venlig hilsen

 

Leif Andresen

Kulturstyrelsen

Ny udgave af Biblioteksstandarder i Danmark

Umiddelbart før jul 2012 udkom:

Biblioteksstandarder i Danmark – december 2012
Udvikling og implementering af standarder på biblioteksområdet i Danmark

Formålet med Biblioteksstandarder i Danmark 2012 er at give et aktuelt overblik over udvikling og implementering af standarder på biblioteksområdet i Danmark.

Publikationen er i udkast blevet drøftet i Dansk Standards udvalg S24 samt i danZIG, som begge har bidraget med kommentarer og forslag.

Den første publicering var i 2011 og det er hensigten at opdatere denne oversigt ca. en gang årligt. Publikationen knytter sig til bloggen https://biblioteksstandarder.wordpress.com/, hvor nyheder indenfor biblioteksstandarder i Danmark løbende bliver publiceret.

Forslag til forbedret dækning og påpegning af fejl og mangler modtages gerne.

http://www.kulturstyrelsen.dk/biblioteksstandarder-i-danmark-december-2012/biblioteksstandarder-i-danmark-december-2012/

Kan fås både i HTML, word og pdf.

Med venlig hilsen
Leif Andresen
Kulturstyrelsen

Specifikation af kopi af e-faktura til bibliotekssystem OIOXML udgået

Specifikation af kopi af e-faktura til bibliotekssystem OIOXML er udgået, da OIOXML er udgået og er gået ud af brug.

med venlig hilsen

Leif Andresen

Kulturstyrelsen

Ny version af WSDL til prisforspørgsel

Der er kommet en ny version 1.1. af WSDL til prisforspørgsel. Samtidig er specifikationen gennemskrevet og lettere ført up-to-date.

I udgaven af 1. november 2010 er i udgaven af 27. september 2012 sket følgende justeringer i beskrivelsen og WSDL’en.

– Der er lavet en version 1.1 af WSDL’en

– Der er defineret et separat namespace for prisforespøgslen, som ikke vil blive ændret for en evt. senere version 1.2 af WSDL’en

– I PriceQueryResponse tilføjet elementet Error med fire specifikke værdier

– I Pristyper tilføjet UnknownMatID og UnsupportedMatIDType

– Attributen soapAction=”http://biblstandard.dk/acq/serviceman/pricequery/PriceQuery” er tilføjet til elementet SOAP:operation

– Beskrivelsen er ført ajour og gjort nutidig

Specifikation af prisforespørgsel http://biblstandard.dk/acq/doc/prisforesp.htm

WSDL for webservice – version 1.1: http://biblstandard.dk/acq/serviceman/pricequery1-1.wsdl

Samtidig er Support Specifikation af prisforespørgsel http://biblstandard.dk/acq/support_prisforesp.htm udvidet med mulighed for at oplyse support af version WSDL 1.1. System og materialeleverandører opfordres til at meddele til undertegnede når WSDL 1.1 understøttes.

 

med venlig hilsen

Leif Andresen

Kulturstyrelsen

Opdatering med søgekode li for Link til autoritetsbase og kode for e-bog

Udvidelse af praksisregler for søgeveje samt danZIG-profilen med søgekode li for Link til autoritetsbase samt ny kode for e-bog i praksisregler for søgeveje.

 

Opdatering til Praksisregler for søgeveje

http://biblstandard.dk/kat/docs/praxisrulesupdate.htm

Tilføjelse af Link til autoritetsbase med søgekode li samt tilføjelse af udfoldning af kode for e-bog: 008 *w med indhold ”1” giver materialekode (søgekode ma) = eb.

 

DAN-1 Attribute set

http://biblstandard.dk/danzig/dan-1.htm

Tilføjelse af DAN1 55 Link til autoritetsbase svarende til søgekode li.

 

Opdatering til danZIG Profile Specification 2007

http://www.bs.dk/publikationer/andre/danzig/01/index.htm  

Med en opdatering Update 11 September 2012 er tilføjet DAN1- 55 Link til autoritetsbase.

 

Leif Andresen

Kulturstyrelsen.

Specifikation af køreseddel

Specifikation af køreseddel. Teknisk dokumentation af køreseddel for den danske kørselsordning for biblioteker http://biblstandard.dk/koerselsordning/doc/koereseddel.htm

 Juli 2012: Opdateret udgave af Specifikation af køreseddel . Der er tilføjet nyt element: Afsætningsbibliotek.

Leif Andresen

Kulturstyrelsen